[[salutation]],

v tokratni številki e-časopisa izpostavljamo najnovejše vsebine s portala DARA (Davki in računovodstvo. Podamo vam navodila, kje in kako oddati vlogo prijave nezgode pri delu. S 1. septembrom 2022 se je papirni obrazec ER-8 ukinil! Preverili smo inflacijo za izbrano obdobje, pogledali kaj pomeni nova praksa FURS pri obdavčitvi prenosa nepremičnin in kako se izogniti nadzoru Finančne uprave pri vračanju sredstev, prejetih na podlagi interventne zakonodaje. V rubiriki Uporabne informacije na primeru poknjižimo odbitek DDV od nabavne vrednosti osnovnih sredstev ob prenehanju identifikacije. Za konec pa vas povabimo še na konferenco E-ARHIVIRANJE RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE - priprava in prenos e-arhivskega gradiva od ustvarjalca v pristojni arhiv, na kateri bomo odgovorili na večno dilemo, koliko časa in kako se mora računovodsko-davčna dokumentacija hraniti.

Prijetno branje vam želimo,

Aktualno

Prijava nezgode in poškodbe pri delu

Nezgoda in poškodba pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca. Delodajalec mora Inšpektoratu RS za delo (IRSD) prijaviti vsako smrtno nezgodo, vsako nezgodo pri delu, katere posledica je več kot tri dni odsotnosti delavca z dela, vsako kolektivno nezgodo pri delu (poškodovanih več delavcev, ne glede na število dni odsotnosti z dela).

S 1. septembrom 2022 se je papirni obrazec ER-8 ukinil. Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), prijavo nezgode in poškodbe pri delu uredi prek portala SPOT.

Kje in kako oddati vlogo? Preverite >>>

Novice

Pregled pravnih podlag zaradi draginje, ki so v uporabi na dan 30. 9. 2022
Preverite pravne podlage zaradi draginje, ki so v uporabi na dan 30. 9. 2022.

Inflacija za izbrano obdobje od … do
Preverite inflacijo za izbrano obdobje.

FURS: Finančna uprava v nadzore nad vračanjem sredstev, prejetih na podlagi interventne zakonodaje
Do 10. oktobra 2022 je rok, da se izognete nadzoru in globam.

Prenos podjetja po ZDDV-1 in obračun davka na promet nepremičnin
Kaj pomeni nova praksa FURS pri obdavčitvi prenosa nepremičnin?

Uporabne informacije

Knjiženje odbitka DDV od nabavne vrednosti osnovnih sredstev ob prenehanju identifikacije

Za davčnega zavezanca, ki je bil identificiran za namene DDV sem odbijala DDV od nabave osnovnih sredstev in nepremičnin. Sedaj pa bo davčnemu zavezancu, prenehala identifikacija za namene DDV zaradi prehoda na posebno ureditev za male davčne zavezance, zato moram od osnovnih sredstev in nepremičnin, od katerih sem ob nabavi odbijala DDV, opraviti popravek odbitka DDV, če obdobje popravka še ni poteklo. To sem izračunala, sedaj pa me zanima, na katere konte knjižim popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih?

Odgovor preverite tukaj >>>

Ne spreglejte

E-ARHIVIRANJE RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE - priprava in prenos e-arhivskega gradiva od ustvarjalca v pristojni arhiv

  • Če dobimo račun v elektronski obliki, a je sploh smiselno, da ga potem natisnemo in hranimo v papirnati obliki?
  • Koliko časa in kako se mora računovodsko-davčna dokumentacija hraniti?
  • Kje so zapisani roki hranjenja?
  • Kje je zapisno v kakšni obliki se mora računovodsko davčna dokumentacija hraniti?
  • Kaj se uvršča pod računovodsko-davčno dokumentacijo in evidence, ki se mora arhivirati?
  • Kaj pomeni trajno hranjenje dokumentacije?
  • Kaj je elektronska knjigovodska listina?
  • Ali je PDF in JPG oblika ustrezna elektronska oblika arhiviranja?
  • Kaj se mora v PRAVILNIKU O RAČUNOVODSTVU spremeniti zaradi E-ARHIVIRANJA? 
  • Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki: zakaj ga potrebujemo, kdo je zavezan temu pravilniku?

Označite si 28. in 29. september 2022, kajti na online konferenci bomo odgovorili na zgornja vprašanja in razrešili vse dileme.

Vabljeni v našo družbo!

Več infromacij >>>