Uporabljati se je začel novi Gradbeni zakon GZ-1. Kaj prinaša?

[[salutation]],

v novi številki brezplačnega e-časopisa Gradbeništvo in nepremičnine pozornost namenjamo sprejetemu novemu gradbenemu zakonu GZ-1, ki se je začel uporabljati od 1.6.2022. Novi zakon precej novosti prinaša na področju pridobivanja uporabnega dovoljenja. Preverili smo, kakšne so zahteve in izjeme, katere novosti so pri predpisanih nalogah investitorja ter vse novosti na področju legalizacije objektov. V rubriki Uporabne informacije pa tokrat o nadzoru nad izvajanjem novega Gradbenega zakona. Globe, ki so predpisane za različne kršitve gradbenega zakona znašajo vse do do 160.000 EUR! Ne spreglejte pa tudi on-line priročnika Od projekta do objekta, praktični vodič po gradbeni zakonodaji.

Prijetno branje vam želimo,

Aktualno

Uporabno dovoljenje: zahteve in izjeme po novem Gradbenem zakonu 2022

Novi Gradbeni zakon precej novosti prinaša na področju pridobivanja uporabnega dovoljenja. Po dokončanju gradnje je treba pridobiti uporabno dovoljenje. Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor vložiti najpozneje v 30. dneh po prejemu obvestila izvajalca ali nadzornika, da je gradnja končana. Če investitor v predpisanem roku ne vloži zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja, jo lahko vloži izvajalec, nadzornik ali druga oseba, ki je lastnik ali imetnik stvarnih pravic na nepremičnini.

Preverite, kaj vse morate priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja TUKAJ >>>>

Novice

Novosti pri obveznostih investitorja
Katere novosti so pri predpisanih nalogah investitorja?

Novosti za projektanta, vodjo projektiranja in pri projektni dokumentaciji
Katera je bistvena novost?

Legalizacija objektov 2022
Katere novosti so na področju legalizacije objektov?

Uporabne informacije

Nadzor in kazni po novem Gradbenem zakonu 2022

Nadzor nad izvajanjem novega Gradbenega zakona bo v pristojnosti različnih inšpekcij, v prvi vrsti seveda gradbene inšpekcije. Globe, ki so predpisane za različne kršitve gradbenega zakona so dokaj visoke. Tako se bo lahko denimo investitorja zahtevnega objekta, ki je pravna oseba lahko kaznovalo z globo od 30.000 do 160.000 EUR. Investitorja manj zahtevnega objekta, ki je pravna oseba se bo lahko kaznovalo z globo od 10.000 pa do 60.000 EUR, investitorja nezahtevnega objekta, ki je pravna oseba, se bo lahko kaznovalo z globo od 3.000 do 30.000 EUR, investitorja enostavnega objekta ali manjše rekonstrukcije od 1.000 do 15.000 EUR,

Po novem so kazni predvidene tudi za vodjo projektiranja, za pooblaščenega strokovnjaka, za vodjo nadzora, za vodjo gradnje in za inženirja s področja geodezije.

Več informacij >>>

Ne spreglejte

On-line priročnik Od projekta do objekta

Že poznate naš on-line priročnik Od projekta do objekta? Je praktični vodič po gradbeni zakonodaji in je namenjen vsem, ki potrebujejo celovite informacije o organizaciji gradnje. 

Prednosti on-line priročnika Od projekta do objekta:

  • dopolnjevanje in posodabljanje vsebin v skladu s spremembami zakonodaje
  • takojšen dostop do strokovnih člankov povsod, kjer imate internetno povezavo
  • o posodobitvah in dopolnitvah on-line priročnika ste obveščeni po elektronski pošti
  • do informacij lahko dostopate preko drevesne strukture kazala
  • s pomočjo iskalnika lahko iščete vsebine po ključnih besedah
  • vedno vam je na voljo napredni filter iskanja 
  • strokovne članke, vzorce in čistopise pravnih predpisov lahko natisnete
  • ustvarite si lahko arhiv priljubljenih vsebin
  • strokovnjaku lahko zastavite vprašanje - strokovni nasvet prejmete na vaš elektronski naslov

DA, ŽELIM NAROČITI ON-LINE PRIROČNIK 

Posebnost on-line priročnika so Pravni predpisi, kjer najdete čistopise zakonov in podzakonskih aktov. Učinkovito dopolnitev predstavljajo strokovni video seminarji z obsežnimi študijskimi gradivi, ki vam pomagajo zapletene spremembe zakonodaje razumeti na praktičen način.

Več informacij >>>