Aktualne informacije s podorčja obračuna plač in personalistike v času koronavirusa.

[[salutation]],

delo od doma se lahko opravlja na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, a Zakon o delovnih razmerjih omogoča tudi tako opravljanje dela v času izjemnih okoliščin, kar je zaradi epidemije koronavirusa med delodajalci zelo aktualno. Delodajalec lahko delo na domu odredi enostransko, brez soglasja delavca, za čas trajanja takih izjemnih okoliščin – pozor, pri tem je delodajalec še vedno dolžan upoštevati Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, prav tako pa je pomembno, da delodajalec zagotovi, da se delo od doma opravlja varno.

Praktične napotke, kako ustrezno urediti delo od doma, najdete v nadaljevanju e-časopisa – za vas smo pripravili tudi pravno preverjene vzorce dokumentacije, prilagojene za aktualno stanje, za več informacij pa vas vabim k branju rubrike Ne spreglejte.

Vabljeni k branju.

Nina Radman
urednica

Aktualno

Delo od doma zaradi koronavirusa: evidence delovnega časa, varnost in zdravje pri delu in drugi napotki

169. člen Zakona o delovnih razmerjih delodajalcem omogoča enostransko odreditev opravljanja dela na domu, za kar soglasje delavca ni potrebno. Delodajalec mora delavcu vročiti ustrezno odredbo, mu podati navodila in pisno obvestiti Inšpektorat RS za delo, prav tako pa mora ustrezno voditi evidence delovnega časa in zagotavljati varnost dela.

Več informacij najdete v novici.

Novice

Evidentiranje delovnega časa pri delu od doma zaradi koronavirusa
Delodajalci morate tudi med epidemijo upoštevati Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV).

Koronavirus: pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obvešča da je ponovno dopolnjen dokument z odgovori na aktualne dileme.

Poziv k dopolnitvi vloge za povračilo nadomestila plače iz poslovnih razlogov
ZIUZEOP je stopil v veljavo 11. 4. 2020 in je prinesel nekoliko drugačne pogoje za uveljavitev povračila nadomestila plače na začasno čakanje na delo iz poslovnih razlogov.

Koronavirus: zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
Inšpektorat RS za delo je opozoril, da morajo delodajalci tudi v času epidemije koronavirusa zagotavljati varnost in zdravje za zaposlene ter v ta namen sprejeti in izvajati potrebne ukrepe.

Primeri iz prakse

Lahko delavca, ki trenutno dela od doma, pokličete na zasebno telefonsko številko?

Če ste se tudi v vašem podjetju odločili za odredbo dela na domu in ste presodili, da je dosegljivost delavca po telefonu nujna za opravljanje delovnih nalog, bi mu načeloma morali zagotoviti ustrezna sredstva – a pozor, v nekaterih primerih lahko delavec pri delu uporablja tudi lasten telefon. V novici pojasnjujemo, kako slednje pravno ustrezno urediti.

Preberi novico

Uporabne informacije

Navodila delodajalca za delo od doma: brezplačen vzorec

V navodilih delodajalec opiše dolžnosti delavca pri delu od doma skladno z Odredbo začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin. Vzorec, ki so ga pripravili pri Odvetniški pisarni Bohl d.o.o., lahko brezplačno prenesete s klikom na spodnji gumb, navodila pa lahko priložite tudi omenjeni odredbi.

PRENESI VZOREC

Ne spreglejte

Vzorci dokumentov in strokovni napotki za delo od doma zaradi koronavirusa

V gradivu Vzorci dokumentov in strokovni napotki za delo od doma zaradi koronavirusa smo zbrali praktična pojasnila strokovnjakov, kako pravilno pristopiti k odrejanju dela na domu zaradi koronavirusa, skupaj s pravno preverjenimi vzorci, ki jih potrebujete – od pravilnika, odredbe pa do dokumentov s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva podatkov. Gradivo obsega:

Strokovni napotki:

 • Delo od doma: pravni vidik
 • Dokumentacija, ki jo potrebujete pri odrejanju dela od doma
 • Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu od doma
 • Evidentiranje delovnega časa pri delu od doma
 • Uporaba delavčevih sredstev
 • Varstvo osebnih podatkov pri delu od doma
 • Ukrepi, ki jih uvaja nov interventni zakon s področja delovnih razmerij

 Pravno preverjeni vzorci:

 • Pravilnik o delu na domu
 • Odredba o začasnem opravljanju dela od doma zaradi koronavirusa
 • Odredba začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin
 • Navodila delodajalca
 • Obvestilo za Inšpektorat RS Slovenije za delo
 • Soglasje delavca za obdelavo zasebne telefonske številke ob delu na domu
 • Izjava zaposlenega, s katero se zaveže, da bo spoštoval zahteve, povezane z varnostjo in zdravjem pri delu od doma zaradi koronavirusa        
 • Evidenca delovnega časa pri delu od doma
 • Navodila delodajalca za delo od doma glede varovanja osebnih podatkov in zagotovitve informacijske varnosti
 • Izjava o seznanitvi in upoštevanju navodil delodajalca za delo na domu glede varovanja osebnih podatkov

Dodatno prejmete tudi:

Dileme, povezane s pripravo obračunov plač v povezavi z epidemijo koronavirusa: odgovori na konkretna vprašanja, s katerimi se srečujete v praksi

Gradivo si lahko zagotovite za 69 EUR + DDV.

NAROČITE