Če se vam ne odpre, kliknite tukaj.

e-novičke: Davki in računovodstvo

[[salutation]],

 

v tokratni številki e-časopisa Gradbeništvo in nepremičnine izpostavljamo izredni nadzor gradbene inšpekcije in pa novico na temo gradbenih odpadkov. Prav tako naj vas opozorimo, da je za zavezance 31. marec skrajni rok za poročanje o letnih količinah in vrstah embalaže, dane v promet v letu 2018. Ker zavezanci letos prvič poročajo o tem, smo pripravili tudi praktično gradivo z napotki za pravilno postopanje (več informacij najdete v rubriki Posebna ponudba).

Med novicami pa ne spreglejte še informacij o spremembah pri izdaji potrdil A1 za državljane tretjih držav in o predlogu novega zakona o varstvu osebnih podatkov.Skladno z uredbo GDPR pa vas prosimo tudi za vaše soglasje – če bi torej želeli, da vas še naprej obveščamo o aktualnih novostih, vas prosimo da izpolnite obrazec.


Vljudno vabljeni k branju,
Nina Radman,
urednica

POSEBNA PONUDBA!

Poročanje o odpadkih le še do konca marca: katere podatke morate sporočiti podjetja?

Spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so med drugim uvedle novosti glede poročanja, v praksi pa se je pokazalo, da kar nekaj podjetij še vedno ni seznanjenih z novimi obveznostmi.

Zavezanci za prijavo na ARSO in poročanje so:

 • embalerji (oseba, ki pakira blago pod svojo blagovno znamko/ga polni v embalažo z oznako svoje blagovne znamke z namenom dajanja v promet ali za lastno uporabo)
 • pridobitelji oz. uvozniki embaliranega blaga (oseba, ki iz držav EU/tretjih držav na slovenski trg vnaša embalirano blago za lastno uporabo ali za nadaljnjo prodajo)
 • proizvajalci in pridobitelji oz. uvozniki servisne embalaže (oseba, ki proizvaja servisno embalažo/jo pridobiva iz držav EU oz. iz tretjih držav).

Zavezanci za poročanje morate v letošnjem letu prvič poročati podatke o letnih količinah in vrstah embalaže, dane v promet v letu 2018 – skrajni rok za poročanje je 31. 3. 2019!

 

Gradivo Poročanje o odpadni embalaži vsebuje natančne  napotke, katere podatke morate vključiti v letno poročilo ter kaj vse morate sporočiti in katerim institucijam. V gradivu najdete poleg pravnih razlag tudi pojasnila računovodskih in davčnih vidikov.

Gradivo obsega:

 • 4 poglavja: poročanje o embalaži, okoljske dajatve, odpadki, embalaža
 • napotke, katere podatke morate sporočiti, kdaj in komu
 • pojasnila pravne podlage z opozorili o obveznostih
 • navodila za ustrezno postopanje pri računovodstvu: primeri poslovnih dogodkov in knjiženja
 • davčni vidik obravnavane problematike
 • video seminar z odgovori na pereče dileme

 

Gradivo si lahko zagotovite za 89 EUR + DDV, prejmete pa ga na USB ključku.
NAROČITE

Gradnja

Izredni nadzor gradbene inšpekcije

Gradbena inšpekcija, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) z marcem začenja štiri mesečno akcijo nadzora.
Preberi več >>

 

Delovna razmerja

Sprememba pri izdaji potrdil A1 za državljane tretjih držav

Do sprememb prihaja zaradi sodne prakse Sodišča Evropske unije.
Preberi več >>

 


Od nas za vas

Dokumentacija za vsak kadrovski oddelek

Pri delovnih razmerjih so urejeni interni akti ključni pri preprečevanju nevšečnosti in sporov, zaradi zakonodajnih sprememb pa je slednje treba preveriti in ustrezno prilagoditi.

Gradivo Dokumentacija za kadrovike vsebuje nabor pravno preverjenih vzorcev dokumentacije, ki jo potrebuje prav vsaka kadrovska služba pri svojem delu. Gradivo namreč obsega:

SPLOŠNI AKTI

 • Pravilnik o delovnih razmerjih
 • Pravilnik o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja
 • Pravilnik o koriščenju nadur
 • Pravilnik o nagradi za poslovno uspešnost
 • Kadrovski karton izbranega kandidata oz. delavca
 • Potrdilo za obisk zdravnika med delovnim časom

NAPOTENI DELAVCI

 • Aneks k pogodbi o zaposlitvi za napotitev na delo v tujino
 • Pogodba o zaposlitvi z možnostjo napotitve na delo v tujino

GDPR

 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Soglasje za obdelavo osebnih podatkov v delovnem razmerju
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas po GDPR
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas po GDPR
 • Izjava delavca o seznanjenosti z načinom varovanja osebnih podatkov pri delodajalcu

Poleg vzorcev prejmete še štiri video seminarje:

 • Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in napotitev delavcev na delo v tujino
 • Napoteni delavci in davki
 • Povračila stroškov na službeni poti
 • Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih po 25. maju 2018

 

Gradivo prejmete na USB ključku, vzorci pa so dostopni v Wordu, zato jih zlahka prilagodite svojim potrebam in uporabite takoj. Vzorci so usklajeni z aktualno zakonodajo.

Ob naročilu prejmete tudi ugodnost – video seminar Na kaj paziti, ko sklepamo pogodbo o zaposlitvi?, v katerem mag. Boštjan J. Turk med drugim pojasnjuje, kako urediti spremembe medsebojnih pravic in obveznosti in kako na sklenjeno pogodbo vpliva sprememba zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta.

Gradivo si lahko zagotovite za 189 EUR + DDV.

NAROČITE

Zakonodaja

Novi zakon o varstvu osebnih podatkov: znana je vsebina predloga

Ministrstvo za pravosodje je v medresorsko usklajevanje in javno razpravo poslalo predlog težko pričakovanega novega zakona o varstvu osebnih podatkov.
Preberi več >>

 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2): vsebina predloga

V nadaljevanju povzemamo del vsebine Predloga zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).
Preberi več >>

 

Zanimivosti

Gradbeni odpadki

Za ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki je odgovoren investitor.
Preberi več >>

 

Javni razpis za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost

Rok za oddajo vlog je 29. 5. 2019.
Preberi več >>