[[salutation]]

Izdajamo strokovne naslove, ki so namenjeni posameznim poklicem za praktično in enostavno uporabo pri delu. Na teh straneh boste našli celoten pregled naše strokovne literature. Služil Vam bo kot vodič po vseh temah in publikacijah. Zanesljivo bo vašo pozornost pritegnila tudi cela vrsta dodatnih storitev, ki jih ponujamo.
Nina Radman
urednica

Aktualno

Regres za letni dopust 2019 - gradivo FURS

Kot gotovo že veste, sta zakonodajni spremembi ZDoh-2U ter ZPIZ-2F vplivali na izplačilo regresa za letni dopust, in sicer se po novem v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Denimo:

Če delodajalec sklene, da bo regres v višini 1.500 EUR izplačan v dveh delih – do 30. 6. 2019 v višini 1.000 EUR in decembra 2019 v višini 500 EUR, se decembrskega izplačila ne bo smelo davčno obravnavati po 13. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ampak se bo štelo za drug dohodek iz delovnega razmerja, ki se v celotnem znesku všteva v davčno osnovo. Pri predložitvi REK-1 obrazca se bo za izplačilo do 30. 6. 2019 predložilo REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1090 – regres, za izplačilo v decembru pa REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1150 – Drugi dohodki iz delovnega razmerja

Celoten članek, skupaj z gradivi FURS, najdete TUKAJ >>

Novice

Državni zbor sprejel novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L)
Na nadaljevanju 8. redne seje DZ, ki je potekala 28. 5. 2019, je bila sprejeta novela ZDavP-2L. Novela začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2019, razen delov, ki se uporabljajo od 1. 7. 2020.

Sprejet predlog novele ZDDV-1
Vlada je določila besedilo predloga novele ZDDV-1, ki v slovenski pravni red prenaša določbe treh evropskih direktiv, ki ju morajo države članice EU sprejeti do konca letošnjega leta, uveljaviti pa s 1. 1. 2020.

Orodje za analizo transakcijskih mrež (TNA) in DDV goljufije
V novički Evropa v boju proti goljufijam smo vas že obvestili, da je bilo razvito novo orodje za analizo transakcijskih mrež (TNA), ki bo državam članicam omogočalo hitro izmenjavo in skupno obdelavo podatkov o DDV, s tem pa tudi učinkovitejši boj proti goljufijam na tem področju.

Samozaposleni bodo lahko prispevke za socialno varnost plačevali z enim e-računom
Finančna uprava RS po novem zavezancem omogoča lažje plačevanje prispevkov za socialno varnost: z enim e-računom!

Od nas za vas???

Obdavčitev regresa za letni dopust

Odgovor je pripravila Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.  

Delavec se je zaposlil decembra 2018, regres za december v višini 120,00 EUR smo mu izplačali skupaj s prvo plačo januarja 2019 (del tega zneska je bil nad 70 % povprečne plače in je bil obdavčen še z prispevki). Letos bomo izplačali 1.700,00 EUR regresa. Trenutno neobdavčen znesek regresa znaša 1.752,34 EUR. Zanima me, kako obdavčiti regres:

  1. Ali naj seštejem 1.700,00 + 120,00 = 1.820,00 EUR in predvidevam, da bo delavec dobil povrnjeno dohodnino in prispevke za tistih 120 EUR? Ali se v tem primeru šteje 120,00 EUR kot neobdavčen del in lahko neobdavčeno izplačam še 1.632,34 EUR, razliko 67,66 EUR pa obdavčim?
  2. Ali glede na to, da je 120,00 EUR regres za lansko leto, finančna uprava ne bo vračala dohodnine in prispevkov za ta regres in ga sploh ne upoštevam pri kvoti za leto 2019 in izplačam 1.700,00 EUR neobdavčeno?

Ker je bilo izplačilo obeh regresov za letni dopust izvedeno po 1. 1. 2019, že veljajo nova pravila glede določanja meje, od katere se obračunajo in plačajo dohodnina ter prispevki za socialno varnost. Se pa pojavi razlika med dohodninsko obravnavo in obravnavo z vidika prispevkov za socialno varnost glede upoštevanja zneskov, ki se seštevajo za namen preverbe skupne višine.

Za namen dohodnine je ob izplačilu regresa za letni dopust treba sešteti 120 EUR izplačanega regresa, ki se sicer nanaša na leto 2018 in je bil izplačan v letu 2019, ter 1.700 EUR regresa, ki se nanaša na leto 2019 in je tudi izplačan v letu 2019. Od tega zneska nato odštejete znesek povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji, ki je objavljena na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2019 ter od razlike obračunate in plačate akontacijo dohodnine. Že plačano akontacijo in prispevke od 120 EUR bo FURS delavcu vrnila po uradni dolžnosti na podlagi odločbe najkasneje do 30. 6. 2019.

Z vidika prispevkov za socialno varnost pa je pomembno tudi leto, na katero se izplačilo nanaša. To pomeni, da se bo za regres, ki se nanaša na leto 2018, je pa bil izplačan po 1. 1. 2019, ločeno preverilo, ali presega znesek 100 % povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji na dan izplačila ali ne. Ker tega zneska ne presega, ne bo predmet obremenitve s prispevki. Za regres za letni dopust pa bodo ravno tako preverili, ali presega znesek 100 % povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji – in če ga ne, se prispevki ne obračunajo in ne plačajo.

V opisanem primeru tako prispevki za socialno varnost ne bodo obračunani in plačani niti od 120 EUR niti od 1.700 EUR, bo pa od razlike med skupni zneskom (1.820 EUR) in zneskom 100 % povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji obračunana in plačana dohodnina.

Uporabne informacije

Obdavčitev regresa za letni dopust

Odgovor je pripravila Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.  

Delavec se je zaposlil decembra 2018, regres za december v višini 120,00 EUR smo mu izplačali skupaj s prvo plačo januarja 2019 (del tega zneska je bil nad 70 % povprečne plače in je bil obdavčen še z prispevki). Letos bomo izplačali 1.700,00 EUR regresa. Trenutno neobdavčen znesek regresa znaša 1.752,34 EUR. Zanima me, kako obdavčiti regres:

  1. Ali naj seštejem 1.700,00 + 120,00 = 1.820,00 EUR in predvidevam, da bo delavec dobil povrnjeno dohodnino in prispevke za tistih 120 EUR? Ali se v tem primeru šteje 120,00 EUR kot neobdavčen del in lahko neobdavčeno izplačam še 1.632,34 EUR, razliko 67,66 EUR pa obdavčim?
  2. Ali glede na to, da je 120,00 EUR regres za lansko leto, finančna uprava ne bo vračala dohodnine in prispevkov za ta regres in ga sploh ne upoštevam pri kvoti za leto 2019 in izplačam 1.700,00 EUR neobdavčeno?

Ker je bilo izplačilo obeh regresov za letni dopust izvedeno po 1. 1. 2019, že veljajo nova pravila glede določanja meje, od katere se obračunajo in plačajo dohodnina ter prispevki za socialno varnost. Se pa pojavi razlika med dohodninsko obravnavo in obravnavo z vidika prispevkov za socialno varnost glede upoštevanja zneskov, ki se seštevajo za namen preverbe skupne višine.

Za namen dohodnine je ob izplačilu regresa za letni dopust treba sešteti 120 EUR izplačanega regresa, ki se sicer nanaša na leto 2018 in je bil izplačan v letu 2019, ter 1.700 EUR regresa, ki se nanaša na leto 2019 in je tudi izplačan v letu 2019. Od tega zneska nato odštejete znesek povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji, ki je objavljena na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2019 ter od razlike obračunate in plačate akontacijo dohodnine. Že plačano akontacijo in prispevke od 120 EUR bo FURS delavcu vrnila po uradni dolžnosti na podlagi odločbe najkasneje do 30. 6. 2019.

Z vidika prispevkov za socialno varnost pa je pomembno tudi leto, na katero se izplačilo nanaša. To pomeni, da se bo za regres, ki se nanaša na leto 2018, je pa bil izplačan po 1. 1. 2019, ločeno preverilo, ali presega znesek 100 % povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji na dan izplačila ali ne. Ker tega zneska ne presega, ne bo predmet obremenitve s prispevki. Za regres za letni dopust pa bodo ravno tako preverili, ali presega znesek 100 % povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji – in če ga ne, se prispevki ne obračunajo in ne plačajo.

V opisanem primeru tako prispevki za socialno varnost ne bodo obračunani in plačani niti od 120 EUR niti od 1.700 EUR, bo pa od razlike med skupni zneskom (1.820 EUR) in zneskom 100 % povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji obračunana in plačana dohodnina.