Če se vam ne odpre, kliknite tukaj.

e-novičke: Davki in računovodstvo

[[salutation]],

E-časopis Svetovalec za javni sektor pokriva področje financ, računovodstva, delovnih razmerij in delovanja inštitucij v javnem sektorju. Namenjen je v prvi vrsti uporabnikom informacij s področja računovodstva in delovnih razmerij za javni sektor. Zanimivo branje pa bo za vse, ki vas zanima delovanje največjega delodajalca, največjega uporabnika sredstev v Sloveniji, to je – države.

Rubrike e-časopisa, ki izhaja en krat mesečno, so: novosti na področju računovodstva za javni sektor, novosti na področju delovnih razmerij in obračuna plač, mednarodni računovodski standardi za javni sektor, delovanje inštitucij v javnem sektorju na področju financ (DURS, AJPES, Vlada, ministrstva…) in rubrika, kjer združujemo koristno s prijetnim ter objavljamo majhna presenečenja za naročnike e-časopisa.


Prijazen pozdrav do naslednjič,

Nina Radman
urednica

POSEBNA PONUDBA!

Določitev plač javnim uslužbencem in ukrepi na področju plač v letih 2019 in 2020

V video seminarju strokovnjakinja mag. Edita Dobaj, direktorica Inštituta za plače in delovna razmerja (IDEALIS), podrobno predstavi določitev plač javnim uslužbencem in pa aktualne ukrepe na tem področju za leti 2019 in 2020.

Kazalo vsebine:

 • Redna delovna uspešnost in povečan obseg dela
 • Podpis dogovora med Vlado in sindikati in spremembe predpisov, ki iz tega sledijo
 • Zvišanje plačnih razredov
 • Kateri je od 1. 1. 2019 izhodiščni plačni razred za učitelje
 • Napredovanja v  letu 2019 s 1. aprilom v plačni razred in 1. majem v naziv
 • Sklenitev aneksa za povišanje plačnega razreda na podlagi dogovora s sindikati
 • Sprememba določenih delovnih mest in nazivov
 • Sprejem sistemizacije delovnih mest in sprememba kataloga delovnih mest
 • Poročanje podatkov o plačah v informacijski sistem ISPAP
 • Trajni ukrep zviševanja plače na podlagi napredovanj s 1. 12.
 • Sprememba dodatkov, ki pričnejo veljati s 8. 12. 2018
 • Izplačilo regresa javnim uslužbencem, ki ne dosegajo minimalne plače
 • Jubilejna nagrada
 • Odpravnina ob upokojitvi
 • Nadomestilo plač funkcionarjem in javnim uslužbencev za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni
 • Dodatki, ki pričnejo veljati šele kasneje v letošnjem letu
 • Ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti zaradi uporabe sredstev za izplačilo povezanega obsega dela
 • Opozorila na zakonske sestavne kataloga in sistemizacije delovnih mest in pogoste napake
 • Preverjanje pri povečanem obsegu dela z vidika preseganja sredstev
 • Soglasja, ki jih je potrebno pridobiti pri sistemizaciji
 • Povzetek: Povišanje plač v letu 2019 na primeru delovnega mesta podsekretarja
 • Vprašanje, ali gre pri povišanju plačnih razredov za napredovanja
 • Redna delovna uspešnost ostaja zamrznjena in napoved prihodnjih pogajanj
 • Ponovno opozorilo na novosti glede dodatkov
 • Opozorilo glede dodatkov v dejavnosti vzgoje in izobraževanja
 • Kako je urejena opredelitev delodajalca v javnem sektorju za namene jubilejne nagrade
 • Kako je urejena jubilejna nagrada za člana reprezentativnega sindikata
 • Odprava t. i. prisilnega upokojevanja in odpravnina ob odhodu v pokoj

Video seminar si lahko zagotovite za 49 EUR + DDV, prejmete pa ga na USB ključku.

 NAROČITE

Finance

Solidarnostna pomoč javni sektor 2019

Solidarnostna pomoč javni sektor 2019 – sodba in pojasnilo.
Preberi več >>

 

Delovna razmerja

Letni dopust javni sektor 2019

Stališče MDDSZ in letni dopust javni sektor 2019.
Preberi več >>

 


Od nas za vas

Aktualne DDV dileme v občinah in novosti v letu 2019

V video seminarju davčna svetovalka mag. Aleksandra Heinzer podaja odgovore na najbolj pereče DDV dileme iz prakse – namenjen je občinam in vsem tistim, ki z občinami poslujejo. Predavateljica opozori na specifike DDV implikacij in predstavi pojasnila FURS.

Kazalo vsebine:

 • Transakcije z nepremičninami
  • Vrste nepremičnin
  • Zazidano stavbno zemljišče
  • Struktura nepremičnin (tabela)
  • Prenos komunalne infrastrukture na občino
  • Primeri iz prakse
  • Opcijska obdavčitev - najemi, prodaje
 • Odbitek DDV pri občinah
  • Novost - odprava priglasitve
  • Pogoji za odbitek DDV
  • Vsebinski pogoji za odbitek DDV pri nabavah nepremičnin
  • Prisotnost objektivnega dokaza
  • Formalni pogoji za odbitek DDV pri nabavah nepremičnin
  • Odbijanje DDV pri mešani uporabi investicijskega sredstva
 • Opozorila pri uporabi 76.a člena ZDDV-1 in pojasnila FURS

 

Poleg video seminarja prejmete tudi zbir odgovorov na konkretna vprašanja glede DDV v javnem sektorju – odgovarjala je davčna svetovalka mag. Aleksandra Heinzer.

Video seminar si zagotovite za 49 EUR + DDV, prejmete pa ga na USB ključku.

NAROČITE

Zakonodajne novosti

Iz Uradnega lista marec 2019

Preverite aktualne zakonodajne novosti.
Preberi več >>

 

Ne spreglejte