[[salutation]],

E-časopis Svetovalec za javni sektor pokriva področje financ, računovodstva, delovnih razmerij in delovanja inštitucij v javnem sektorju. Namenjen je v prvi vrsti uporabnikom informacij s področja računovodstva in delovnih razmerij za javni sektor. Zanimivo branje pa bo za vse, ki vas zanima delovanje največjega delodajalca, največjega uporabnika sredstev v Sloveniji, to je – države.

Rubrike e-časopisa, ki izhaja en krat mesečno, so: novosti na področju računovodstva za javni sektor, novosti na področju delovnih razmerij in obračuna plač, mednarodni računovodski standardi za javni sektor, delovanje inštitucij v javnem sektorju na področju financ (DURS, AJPES, Vlada, ministrstva…) in rubrika, kjer združujemo koristno s prijetnim ter objavljamo majhna presenečenja za naročnike e-časopisa.

Nina Radman
urednica

Aktualno

Regres za prehrano javni sektor
Znesek regresa za prehrano je določen z Ugotovitvenim sklepom o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje – za javne uslužbence znaša 3,97 evrov. Pri tem velja, da morajo zaposleni delati vsaj štiri ure na dan, saj se to šteje kot prisotnost na delu, med posebnosti pa spadajo primeri neenakomerno razporejenega delovnega časa.

Novice

Odpravnina ob upokojitvi javni sektor
Odpravnine ob upokojitvi v javnem sektorju se letno spreminjajo.

E-računi
Za izdajanje e-računov je predvidena določitev evropskega standarda za in seznam sintaks.

Primeri iz prakse

Dnevnica za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje ali usposabljanje
Javnega uslužbenca lahko delodajalec napoti, da se udeleži izobraževanja oziroma izpopolnjevanja ali usposabljanja, na primer seminarja, izven kraja dela. Udeležba na takšnem izobraževanju se upošteva kot službena pot, zato je javni uslužbenec upravičen do povrnitve stroškov, ki mu nastanejo na takem službenem potovanju. V zvezi s tem izpostavljamo v strokovnem članku, ki ga je pripravila Breda Koren, tri situacije, ki so pomembne za pravilno izplačilo dnevnice oziroma dodatnega regresa za prehrano.

Uporabne informacije

Predpisi iz Uradnega lista
Aktualne zakonodajne novosti.

Povračila in nadomestila zaposlenim
Aktualne praktične informacije.

Ne spreglejte

Polletno poročilo: rok oddaje je 15. avgust 2019

Skladno s 64. členom Zakona o javnih financah (ZJF) morate posredni uporabniki državnega proračuna (ter ZZZS in ZPIZ) ministrstvu, pristojnemu za finance, poročati o prejemkih in izdatkih, pa tudi o stanju na računih in naložbah prostih denarnih sredstev. Rok za oddajo takega polletnega poročila za leto 2019 je 15. avgust 2019.

V video seminarju Polletno poročilo 2019 Majda Gominšek zato podaja praktična navodila ter informacije o novostih na računovodsko-davčnem in delovnopravnem področju.

Nenaročniki portala Seja profi plus si video seminar lahko zagotovite za 49 EUR + DDV, poslali vam ga bomo na USB ključku.

NAROČITE