[[salutation]],

Izdajamo strokovne naslove, ki so namenjeni posameznim poklicem za praktično in enostavno uporabo pri delu. Na teh straneh boste našli celoten pregled naše strokovne literature. Služil Vam bo kot vodič po vseh temah in publikacijah. Zanesljivo bo vašo pozornost pritegnila tudi cela vrsta dodatnih storitev, ki jih ponujamo.
Nina Radman
urednica

Aktualno

Evidentiranje delovnega časa

Sodišče Evropske unije je nedavno odločalo o evidentiranju delovnega časa in presodilo, da nacionalna ureditev, ki nima določene obveznosti uporabe instrumenta evidentiranja delovnega časa, ne zagotavlja polnega učinka pravic, kot izhajajo iz Listine EU o temeljnih pravicah in Direktive o delovnem času. Za države članice Unije to pomeni, da morajo delodajalcem naložiti obveznost vzpostavitve objektivnega, zanesljivega in dostopnega sistema, ki omogoča evidentiranje dnevnega delovnega časa vsem zaposlenim. Več o posledicah sodbe, pa tudi o ureditvi evidentiranja delovnega časa, pišemo v novici.

Novice

Višji socialni transferji
Od 1. julija 2019 so vsi socialni transferji višji za 2,4 %. Osnovni znesek minimalnega dohodka pa se uskladi tako, da od 1. julija 2019 znaša 402,18 eura.

Obvestilo neizbranemu kandidatu
Delodajalec mora pisno obvestilo neizbranemu kandidatu poslati v osmih dneh po zaključenem postopku izbire kandidatov.

Predlog sprememb zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter urejanja trga dela
Pojasnjujemo predlagane spremembe.

Primeri iz prakse

Pravilnik o delovnih razmerjih

Pravilnik o delovnih razmerjih je interni akt delodajalca, s katerim ta uredi pravice in obveznosti zaposlenih – te so lahko le bolj ugodne kot jih sicer določa Zakon o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe. Četudi tak pravilnik ni obvezen splošni akt (delodajalec ni izpostavljen možnosti denarne kazni v primeru uvedbe prekrškovnega postopka), je njegovo sprejetje priporočljivo – tak pravilnik je namreč najbolj splošen in vsebinsko obširen akt. Sprejem se priporoča predvsem tistim delodajalcem, ki jih ne zavezuje nobena kolektivna pogodba, pa bi želeli zaposlenim omogočiti več pravic kot izhaja iz Zakona o delovnih razmerjih. Sprejetje je smiselno tudi za tiste delodajalce, ki jih sicer kolektivna pogodba zavezuje, a bi delodajalec želel pravice zaposlenih urediti na ugodnejši način.

Uporabne informacije

Število delovnih dni avgust–december 2019

Število delovnih dni/ur

avgust

21 (168)

september

21 (168)

oktober

22 (176)

november

20 (160)

december

20 (160)

 

Vsi podatki so dostopni TUKAJ>>

Ne spreglejte

Evidentiranje delovnega časa – kakšna bo nova ureditev?

Sodišče Evropske unije je odločilo, da morajo delodajalci vseh držav članic Evropske unije vzpostaviti natančen sistem za evidentiranje delovnega časa svojih zaposlenih – le tako lahko preverjajo spoštovanje predpisanega delovnega časa in drugih obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravne zakonodaje. V zadevi C-55/18, sprejeti 14. 5. 2019, je sodišče poudarilo pomen omejenega delovnega časa ter dnevnega in tedenskega počitka.

V video seminarju Evidentiranje delovnega časa – kakšna bo nova ureditev? odvetnica Tanja Bohl (Odvetniška pisarna Bohl) predstavi, katere novosti se nam obetajo na področju evidentiranja delovnega časa ter kaj slednje pomeni v praksi.

Kazalo:

  • Uvod
  • Sodna praksa
  • Evidentiranje delovnega časa v Sloveniji
  • Evidenca o izrabi delovnega časa
  • Vodenje evidence o izrabi delovnega časa
  • Vodenje evidence o izrabi delovnega časa v praksi
  • Potencialne spremembe ureditve evidentiranja delovnega časa
  • Vprašanja in odgovori

Video seminar si lahko zagotovite za 39 EUR + DDV, prejmete ga na USB ključku.

NAROČAM VIDEO SEMINAR