Aktualne novice s področja davkov in računovodstva.

[[salutation]],

Izdajamo strokovne naslove, ki so namenjeni posameznim poklicem za praktično in enostavno uporabo pri delu. Na teh straneh boste našli celoten pregled naše strokovne literature. Služil Vam bo kot vodič po vseh temah in publikacijah. Zanesljivo bo vašo pozornost pritegnila tudi cela vrsta dodatnih storitev, ki jih ponujamo.
Nina Radman
urednica

Aktualno

AJPES na podlagi spremembe ZPreZP-1 spremenil urnike obveznega večstranskega pobota

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) je spremenil nekoliko tudi določbo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), in sicer v delu, ki se nanaša na obvezni večstranski pobot – AJPES po novem namreč zagotavlja obvezni večstranski pobot po urniku (in vsaj enkrat mesečno).

Več informacij in urnik najete tukaj.

Novice

Obvezni pobot
Skladno z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 je eden od pogojev za prevzem poroštva ta, da je kreditojemalec vključen v sistem obveznega večstranskega pobota.

Kdaj v prisilno poravnavo?
Kako se ugotavlja finančni položaj, kakšni so znaki za insolventnost, trajnejšo nelikvidnost in prezadolženost in kakšne so posledice, določa ZFPPIPP.

Sekcija preizkušenih računovodij in računovodij na SIR je izdala pojasnilo Knjiženje obračuna nadomestila za čakanje na delo in izplačilo kriznega dodatka
Po tem, ko je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo izdal Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15, ki je bilo objavljeno tudi v Uradnem listu, je podrobneje predstavila knjižbe še Sekcija preizkušenih računovodij in računovodij.

V Uradnem listu izšla Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b. drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
Podajamo informacije o vsebini uredbe.

Za upravne zadeve se s 1. 6. 2020 spet uporabljajo določbe ZUP
Vlada RS je sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Bliža se rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) opozarja, da se bliža rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019.

Uporabne informacije

Postopek redne in poenostavljene prisilne poravnave

Zaradi epidemije novega koronavirusa in posledic na gospodarstvo, bo marsikatero podjetje razmišljalo o možnosti, da se v sodnem postopku prisilne poravnave vsaj delno razbremeni obveznosti do upnikov. Postopke prisilne poravnave sicer ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – nekaj informacij o tem smo zbrali v brezplačnem strokovnem članku, ki ga je pripravila Dida Volk.

Preberi članek

Ne spreglejte

Brezplačni webinar: Z vključitvijo v sistem obveznega večstranskega pobota do kredita z državnim poroštvom

Seminar je namenjen predstaviti ključnih zahtev Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih glede prijave zapadlih obveznosti v večstranski pobot, tehničnih pogojev za oddajo prijav v aplikacijo ePobot AJPES ter zahtev interventnega zakona (ZDLGPE) za dokazovanje vključenosti v sistem obveznega pobota za pridobitev posojil, za katere jamči država s poroštvom. Na praktičnih primerih si bomo pogledali tudi, kako se učinki drugih interventnih zakonov odražajo v podatkih javnih registrov in v bonitetnih informacijah AJPES.

Predava ga. Andreja Kelhar Horvat, vodja Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve v Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Webinar bo potekal 1. 6. 2020, med 10. in 11. uro.

Brezplačno se lahko prijavite tukaj – pozor število prostih mest je omejenih! Prijavite se lahko do 29. 5. 2020, do 14:30.