[[salutation]],

E-časopis Svetovalec za javni sektor pokriva področje financ, računovodstva, delovnih razmerij in delovanja inštitucij v javnem sektorju. Namenjen je v prvi vrsti uporabnikom informacij s področja računovodstva in delovnih razmerij za javni sektor. Zanimivo branje pa bo za vse, ki vas zanima delovanje največjega delodajalca, največjega uporabnika sredstev v Sloveniji, to je – države.

Rubrike e-časopisa, ki izhaja en krat mesečno, so: novosti na področju računovodstva za javni sektor, novosti na področju delovnih razmerij in obračuna plač, mednarodni računovodski standardi za javni sektor, delovanje inštitucij v javnem sektorju na področju financ (DURS, AJPES, Vlada, ministrstva…) in rubrika, kjer združujemo koristno s prijetnim ter objavljamo majhna presenečenja za naročnike e-časopisa.

Aktualno

Kako obračunavati dohodnino najnižjim plačam, da ne bo poračunov ob koncu leta - predvsem, da ne bodo delavci morali doplačevati?

ODGOVOR: Delodajalci nimajo orodja, s katerim bi na letni ravni obračunali dohodke tako, da ne bi prihajalo do razlik. Razlike se lahko še precej povečajo v primerih nizkih plač, saj je v takem primeru tudi dohodninska olajšava lahko večja, ko pa na letni ravni ta znesek presežemo, se v praksi lahko zgodi, da mora zaposleni doplačati tudi več 100 EUR dohodnine. Vsem, ki imajo nižje osebne dohodke tako svetujem, da se z delodajalcem dogovorijo, da jim ne glede na višino plače upošteva le splošno dohodninsko olajšavo. V tem primeru bodo mesečni neto zneski sicer nižji, vendar na letni ravni ne bodo doplačevali dohodnine. Odstotek letne dohodnine se lahko razlikuje od odstotka mesečne dohodnine. Na to vplivajo različni dohodki tekom leta in odločitev posameznika kdaj bo koristil posamezne olajšave.

Novice

Poročanje za tekoči mesec: obveznosti za poročanje, roki in podlage
Preverite obveznosti poročanja za tekoči mesec.

Plačni razredi neto 2022
Plačni razredi neto 2022 pred in po uveljaviti ZDoh-2.

Pregled objav v Uradnem listu, povezanih s COVID-19 in rednih objav za obdobje od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022
Preverite pregled objav sprememb in novih predpisov povezanih z epidemijo COVID-19.

Odbijanje DDV pri občinskih investicijah in obračunavanje DDV pri transakcijah z nepremičninami
Preverili smo tudi novost od 22. 1. 2022.

Razlaga Aneksa KPND spremenila prakso proračunskih uporabnikov in neuradno mnenje MJU
Razlaga se povračilo stroškov v Aneksu h KPND, ki je bil objavljen v Uradnem listu 88/2021.

Uporabne informacije

DDV med posrednikom, investitorjem in občino

Delujemo kot posrednik med investitorjem, ki ni davčni zavezanec, ter občino. Izvajalec nam bo izstavil račun, kjer bo naveden kot prejemnik računa investitor, zato si DDV ne odbijemo. Investitorju izstavimo račun brez DDV, saj se investicija vodi v imenu in za račun države. Po končani investiciji, ki se nanaša na izgradnjo infrastrukture, pa na podlagi sporazuma, predamo vso investicijo v lastništvo občine, gre za brezplačni prenos. Ali je pravilno, da se v sporazumu navede, da zavezanki, v tem primeru investitor in mi kot posrednik, nismo zavezanci za DDV na podlagi 5. točke 5. člena ZDDV-1? 

Odgovor preverite tukaj >>>

Ne spreglejte

Posledice rusko-ukrajinske vojne, pandemije COVID-19, gospodarska rast (napoved EU za Slovenijo v letu 2022 je 3,8%), inflacija, nenadna višanja cen energentov, dvig stroškov delovne sile in ostali vzvodi vplivajo na ravnanja naročnikov in ponudnikov v postopkih izvajanja javnih naročil. Tako v fazi priprave ponudbe kakor tudi v fazi že sklenjenih pogodb je primerno, da se posledice navedenih dejavnikov upoštevajo.

Pridružite se nam 26. maja 2022
med 11.00 in 14.00 ONLINE (preko ZOOM) na spletnem posvetu

               Kako izvajati javna naročila v negotovih časih?

Preverili bomo novosti pri javnem naročanju in podali priporočila ter rešitve za tekočo problematiko glede na trenutne razmere, tudi posledično zaradi epidemije Covid-19 in ostalih dejavnikov (spremembe cen, težave z dobavnimi roki, naknadna vključitev podizvajalca ...).

Ugodnosti za prijave do 13. 5. 2022!

Vabljeni v našo družbo.

Podrobnejši program in več informacij >>>