Novice s portala Javni sektor.

[[salutation]],

v tokratni številki e-časopisa izpostavljamo najnovejše vsebine s portala Javni sektor. V novicah smo za vas preverili, kaj spreminja Zakon o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O). Pregledali smo objave v Uradnem listu od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 in preveril zneske dnevnic doma in v tujini. V rubriki Aktualno pozornost tokrat namenjamo ukrepom na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Odgovorimo pa vam tudi na vprašanja na temo odpravnin. Za konec pa vse, ki bi želeli znanje računovodstva utrditi, vabimo na Šolo računovodenja v javnem sektorju z Majdo Gominšek. Vabljeni tudi vsi začetniki!

Prijetno branje vam želimo,

Aktualno

Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

V Uradnem listu RS, št. 136/22, je bil dne 25. 10. 2022, objavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: Dogovor). Prav tako so bili v isti številki uradnega lista objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam.

Dogovor vsebuje naslednje ukrepe:

  1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice
  2. Povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini
  3. Določitev regresa za letni dopust za leto 2022
  4. Določitev regresa za prehrano
  5. Realizacija sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad
  6. Usklajevanje sistemskih sprememb plačnega sistema javnega sektorja, odprava nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje spodnjo tretjino plačne lestvice
  7. Zagotavljanje finančnih sredstev

Preverite pojasnila glede ukrepov, ki veljajo za javne uslužbence >>>

Novice

Sprejet Zakon o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O)
Kaj vse se spreminja?

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) objavljen
Zakon velja od 3. 11. 2022.

Pregled objav v Uradnem listu od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022
Preverite objave.

Praktične informacije - Povračila stroškov - Dnevnice
Preverite zneske dnevnic doma in v tujini.

Uporabne informacije

Odgovori na vprašanja iz on-line seminarja Odpravnine

Smo javni zavod za kulturo. Delavka je pri nas zaposlena od 1.4.2018 in sicer za polovični delovni čas do 28.2.2022. Od 1.3.2022 dela polni delovni čas, naslednje leto z 31.5.2023 pa se upokoji. Kakšna višina odpravnine ji pripada?

Odgovor preverite TUKAJ >>>

Ne spreglejte

Šola računovodenja v javnem sektorju

Razmišljate o osvežitvi znanja s področja računovodenja v javnem sektorju? Pridružite se nam na tridnevni šoli Šola računovodenja v javnem sektorju. Šola je namenjena tako začetnikom kot vsem tistim, ki bi želeli svoje znanje osvežiti ali utrditi.

Naučili se boste tiste pomembne osnove, ki vas spremljajo pri vašem vsakdanjem delu. Knjiženje v javnem sektorju se razlikuje od tistega v gospodarstvu, zato je še toliko bolj pomembno, da poznate razlike in posebnosti. Tekom izobraževanja vas bo predavateljica seznanila tudi z vsemi novostmi na področju računovodenja v javnem sektorju.

Pridružite se nam 16., 17. in 18. novembra 2022, med 10.00 in 12.00 (preko ZOOM ali z udeležbo).

Vabljeni!

Več informacij >>>