[[salutation]],

Izdajamo strokovne naslove, ki so namenjeni posameznim poklicem za praktično in enostavno uporabo pri delu. Na teh straneh boste našli celoten pregled naše strokovne literature. Služil Vam bo kot vodič po vseh temah in publikacijah. Zanesljivo bo vašo pozornost pritegnila tudi cela vrsta dodatnih storitev, ki jih ponujamo.

Aktualno

Novela Zakona o dohodnini 2022: primeri iz prakse

Ali sprememba ZDOH omogoča bolj »svobodno« izplačevanje dodatka za poslovno uspešnost?

Ali je mogoče sedaj davčno ugodneje izplačati poslovno uspešnost samo nekaterim delavcem, večkrat letno (npr. ob četrtletjih), vendar še vedno na podlagi kriterijev - npr. izpolnjevanje poslovnega načrta? 

V različnih razlagah sprememb Zakona o dohodnini, je bilo rečeno, da se popravkov plač za letošnja izplačila od 1.1. do spremembe Zakona ne vlaga, saj bo poračunano na letni ravni. Ali to velja tudi za nerezidente, ki so zaposleni tu in dobijo izplačilo plače pri nas v Sloveniji, da tudi za njih ne vlagamo popravkov Rek obrazcev za plače?

Za vas smo zbrali nekaj primerov iz prakse. Odgovore preverite tukaj >>>

Novice

Zaposlovanje državljanov Ukrajine
Preverite nekaj napotkov o zaposlovanju državljanov Ukrajine.

Inšpekcijski nadzor zaposlovanja tujcev
Katere so najpogostejše nepravilnosti, ki jih ugotovijo inšpektorji?

Nove najnižje osnovne plače in regres za elektroindustrijo
V Uradnem listu RS je bil objavljen Dodatek št. 14 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo.

S 1. majem spremembe pri obračunavanju nadomestil za zadržanost od dela v breme ZZZS
9. 4. 2022 je začel veljati Zakon o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-S).

Uporabne informacije

Usklajevanje letnega fonda ur

Zanima nas, kako na letni ravni uskladimo fond ur zaposlenega v primeru 2080 ur letno in mesečnega preračuna ur pri obračunu plače na 174? Ali se v decembru obračuna 8 ur manj, torej 166 ur? Plače obračunavamo po fiksnem načinu, torej mesečno 174 ur. V letošnjem letu je fond ur 2080. Če bi vsak mesec obračunali 174 ur kot običajno, bi na koncu leta presegli letni fond ur 2080 ( 174ur x 12 = 2088 ur). Ali je pravilno, da decembra 2022, zato da na letnem nivoju uskladimo stanje obračunanih ur, obračunamo 166 ur in ne 174 (8 ur manj), v vseh drugih mesecih v letu 2022 pa obračunavamo po 174 ur mesečno?

Kaj odgovarja predavateljica? Preverite tukaj >>> 

Denarno nadomestilo za neizrabljen letni dopust

Delavka je v odpovednem roku (podana odpoved z dnem 1. 3. 2022, predložena 28. 2. 2022, po pogodbi 30-dnevni odpovedni rok). Glede na obseg dela v računovodstvu ji nismo odobrili letnega dopusta, ampak smo ji povedali, da ji ga bomo izplačali. Zaposlena si je pospravila pisarno in nam sporočila, da je bolniško odsotna. Po izteku bolniškega staleža pa bo verjetno koristila dopust. Zanima nas, ali smo delavki dolžni izplačati sorazmerni del dopusta, če je do konca odpovednega roka v bolniškem staležu? Prav tako nas zanima, ali je datum prekinitve 30. 3. 2022?

Odgovor preverite tukaj >>>

Ne spreglejte

Zaposlujete tujce? Se soočate z izzivi na tem področju?

Za vas smo v e-dokumentu zbrali nasvete, kako pravilno postopati pri zaposlovanju tujcev, kjer najdete tudi zakonsko podlago, primer obračuna, vzorec pogodbe o zaposlitvi in pojasnilo, kako je z inšpekcijskim nadzorom in možnimi globami.

V gradivu smo zajeli:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C)
  • Inšpekcijski nadzor zaposlovanja tujcev
  • Obveznosti delodajalca pri zaposlovanju tujcev
  • Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem (vzorec)
  • Obračun plače nerezidenta (tujec)
  • Zaposlovanje tujcev: odgovori na vprašanja iz prakse
  • Zaposlovanje tujcev: video seminar s pripadajočim gradivom in odgovori na vprašanja
  • Zaposlovanje beguncev iz Ukrajine

Poleg e-gradiva prejmete tudi video seminar z gradivom, vse skupaj pa smo nadgradili še s primeri iz prakse in pojasnilom, kako je z zaposlovanjem beguncev iz Ukrajine.

Cena e-gradiva skupaj z video seminarjem znaša 89 EUR + DDV.

E-gradivo lahko naročite na spletni strani.