[[salutation]],

z ustvarjanjem prihodkov ali zgolj dodatnim zaslužkom na področju proizvodnje, predelave ali prodaje različnih živil se v svojem življenju srečuje čedalje več posameznikov in podjetij. V založbi Verlag Dashöfer vam želimo biti v pomoč pri vsakodnevnem poslovanju in reševanju pravnih, zakonodajnih, sanitarnih in drugih izzivov, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

Kaj je  gensko spremenjena hrana? Kaj je gensko spremenjen organizem? Kaj pa transgeni mikrobi? Vse to in še več opredeljujemo v članku Gensko spremenjena/modificirana hrana. V nadaljevanju izpostavljamo, da je Slovenija na pojav afriške prašičje kuge dobro pripravljena, kot je bilo to ugotovljeno s simulacijsko vajo, organizirano s strani UVHVVR in Nacionalnega veterinarskega inštituta. Predstavljamo tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki poteka 18. 11. 2022.

Veseli bomo vaših predlogov vsebin, ki bi jih želeli prebirati v naslednjih izdajah brezplačnika.

Želimo vam prijetno branje!

Špela Štrlekar
urednica

Praktične informacije

GENSKO SPREMENJENA/MODIFICIRANA HRANA

Kaj je gensko spremenjena hrana?

Ena od definicij za gensko spremenjeno hrano (GM hrana ali biotehnološka hrana) je, da je to hrana, pridelana iz organizmov, ki so s pomočjo metod genskega inženiringa doživeli posebne spremembe v svoji DNK. Za tehnike spreminjanja organizmov velja, da so omogočile manifestacijo novih lastnosti v organizmih, ki jih le-ti prej niso imeli. Genski inženiring omogoča tudi veliko boljši nadzor nad genetsko strukturo hrane, kot je to veljalo za »klasične« postopke, kamor spadata selektivna vzreja in vzreja na podlagi izzvanih, induciranih mutacij (torej sprememb v strukturi DNA). Pridobivanje rezultatov po klasičnih metodah je bilo tudi precej bolj dolgotrajno.

Kaj je gensko spremenjen organizem?

Po definiciji so gensko spremenjeni organizmi (GSO) vsi tisti organizmi, katerih genski material je bil spremenjen s tehnikami genskega inženiringa. Torej spremenjen gen na način, ki se v naravi ne pojavlja sam od sebe. Druge različne definicije se v večji meri nanašajo na namerno spreminjanje organizma na način, ki se ne zgodi z razmnoževanjem in spontano rekombinacijo ( mutacijo) v naravi. Človek je v zgodovini s selekcijo in naključnim medsebojnim križanjem gensko spremenil veliko število vrst. Začel je z rastlinami in živalmi ter v modernejšem času z modernimi tehnikami vse od bakterij in virusov do rastlin in živali. S tehnikami genskega inženiringa se lahko geni in skupine genov prenašajo znotraj vrste, med vrstami (kar ima za posledico transgene organizme), kot tudi med kraljestvi. Posamezen gen je mogoče modificirati ali izključiti ter vstaviti sintetičnega, pridobljenega s tehnologijo rekombinacije DNK.

Kaj so transgeni mikrobi?

Transgeni mikrobi so bakterije, ki so  bile zaradi svoje preproste zgradbe in velike celice izbrane za prvi organizem, ki so ga uspeli spremeniti v laboratoriju. Danes se jih uporablja v različne namene. Poznamo jih kot »biomaso« za proizvodnjo indigo barve. Še posebej pa so pomembne za proizvodnjo velikih količin človeških beljakovin, ki se uporabljajo v medicini, npr. inzulina. Pripomogle so k večji dostopnosti inzulina in ga izjemno pocenile, s čimer je rešenih ogromno življenj sladkornih bolnikov.

Znano je, da vsi inzulinsko odvisni diabetiki dandanes uporabljajo gensko spremenjen inzulin,  ki ga proizvaja bakterija Escherichia coli, v katero je "vsajen" človeški gen za proizvodnjo inzulina.

Kaj so transgene živali?

Transgene živali se uporabljajo za poskuse v biomedicinskih raziskavah, predvsem pri odkrivanju in razvoju zdravil za različne nevarne bolezni. S spremembo DNK ali dodajanjem genov v genom določene živali, njena DNK proizvaja beljakovine, ki se uporabljajo pri zdravljenju. Takšne živali so začeli komercialno uporabljati od 6. februarja 2009, ko je FDA odobrila prvo zdravilo za ljudi, pridobljeno iz transgene živali (koze). Zdravilo ATryn je antikoagulant in se pridobiva iz mleka gensko spremenjenih koz.

Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA - Food and Drug Administration) je konec leta 2016 odobrila prvo gensko spremenjeno živalsko vrsto za uporabo v prehrani ljudi in trženje v ZDA. Gre za gensko spremenjenega lososa, imenovanega AquAdvantage, ki ga je patentiralo podjetje AquaBounty Technologies. Odobritev je prišla po skoraj 20 letih, odkar je podjetje vložilo zahtevo, a gensko spremenjeni losos se še nekaj časa ne bo znašel na tržišču v ZDA, saj je mesec po odobritvi predsednik Obama začasno prepovedal njegovo trženje, dokler FDA ne izda smernic za označevanje.

V Evropi zahteva za gojenje in/ali za trženje gensko spremenjenega lososa še ni bila vložena, zato ga prav kmalu še ne moremo pričakovati v evropskih trgovinah.

Vesna Veljanovski - G., univ. dipl. inž. živ. teh., HELIANTH svetovanje in prehranski inženiring d.o.o.      

NOVICE Z UPRAVE RS ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

SLOVENIJA JE NA POJAV AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE DOBRO PRIPRAVLJENA

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v sodelovanju z Nacionalnim veterinarskim inštitutom organizirala simulacijsko vajo Afriška prašičja kuga pri divjih prašičih 2022. Z vajo so želeli preveriti, kako so službe pripravljene na pojav afriške prašičje kuge (APK) pri divjih prašičih, ki je trenutno prisotna v desetih državah članicah.

Na vaji so sodelovali predstavniki lovskih organizacij, Zavoda za gozdove Slovenije, Veterinarsko - higienske službe in Nacionalnega veterinarskega inštituta, Veterinarske fakultete, Direktorata za gozdarstvo in lovstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Slovenske vojske, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Uprave RS za zaščito in reševanje ter terenski veterinarji in uradni veterinarji območnih uradov UVHVVR.

Glede na potek in izvedbo vaje je mogoče zaključiti, da je Slovenija relativno dobro opremljena za hitro in učinkovito ukrepanje ob morebitnem pojavu, pripravljenost, odzivnost in usposobljenost ključnih deležnikov v sistemu preprečevanja in izkoreninjenja afriške prašičje kuge pa je na visoki ravni.

Ključnega pomena za hitro ukrepanje in zmanjševanje škod je primerna ozaveščenost o bolezni in pomenu zgodnjega odkrivanja le-te, k čemur so pomembno prispevali sodelujoči.

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

NOVICE IN AKTUALNE INFORMACIJE Z MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

DAN SLOVENSKE HRANE – 18. 11. 2022

Na dan 18. 11. po vsej Sloveniji poteka projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), letos že dvanajsti po vrsti, ki je namenjen ozaveščanju in spodbujanju rednega zajtrkovanja ter izbiranju živil iz lokalne bližine.

Projekt je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, vanj pa so vključeni vrtci, osnovne šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter druge institucije oz. javni zavodi.

Projekt spodbuja, da se živila tradicionalnega slovenskega zajtrka (med, maslo, mleko, kruh in jabolko ali drugo sveže ali suho sadje brez dodanega sladkorja) kupijo čim bližje, saj to krepi spoštovanje do lokalno pridelane in predelane hrane in spodbuja kratke nabavne poti »od njive do krožnika«, ki varujejo in ohranjajo okolje.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvedbo projekta vsako leto zagotavlja finančna sredstva, namenjena izplačilu pavšalnega nadomestila za nakup živil za izvedbo zajtrka. Pavšalno nadomestilo letos namesto 0,63 evra zdaj znaša 0,72 evra na otroka oziroma učenca.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

POSEBNA PONUDBA

Za pridelovalce, predelovalce in vse ostale, ki se v kakršnikoli smeri ukvarjajo z živili, bomo 16. 11. 2022 med 12. in 13. uro izvedli on-line seminar z naslovom Označevanje živil, na katerem boste izvedeli, kako pravilno označiti živila, da bo zadoščeno tako kupcem kot zakonodaji, podani pa bodo tudi praktični napotki.

Seminar bo izvedla strokovnjakinja Tatjana Kruder, svetovalka s področja živilstva, prehrane in higiene živil. Je sodna izvedenka in cenilka za živilstvo ter ima mnogo izkušenj na področju izobraževanja oseb, ki delajo z živili.

Cena udeležbe na predavanju znaša 98 € + DDV, poleg udeležbe pa prejmete letno naročnino na časopis Živila v zakonodaji in praksi, v sklopu katerega vas bomo v obliki člankov seznanjali z najbolj aktualnimi informacijami z raznoraznih tematik s področja živil. Prav tako bodo v vestniku zbrani odgovori na vprašanja naročnikov, s čimer bodo razrešene najbolj aktualne dileme.

VEČ O ČASOPISU IN NAROČILO